సరిగ్గా download చేసుకోవటం ఎలానో చెప్పండి.అదేదో zippyshare అని వస్తోంది.download క్లిక్ చేస్తే rummy circle app డౌన్లోడ్ అవుతుంది..నేరుగా డౌన్లోడ్ ఆప్షన్ ఇవ్వండి.