లోకంలోని రామాయణాల్లో సీత కధ - స్వర్ణ సీత కధ. సీత జగద్దాత్రి. శ్రీ రాముని కులపాలిక - రాజ్యసభ అధ్యక్షురాలు - న్యాయాధికారిణి - మహారాణి. అదీగాక ఏ రామాయణంలోనూ శ్రీరాముని నిత్యజీవితం గురించి వివరణ లేదు. అన్ని సంవత్సరాలు పాలించిన ప్రభువు ఏం తిన్నాడో, ఏం మాట

[b]విష్ణుశర్మ ఇంగ్లీషు చదువు[/b] విశ్వనాథ సత్యనారాయణ మన తెలుగు వారవటము మనము చేసుకున్న ఒక అదృష్టం. వారి శైలి నారికేళ పాకం. అర్థమై కానట్లుగా వుంటుంది. లోతుగా శ్రద్ధగా చదివితే మాధుర్యం తెలుస్తుంది. తెలుగులో ఆయన రచించని ప్రక్రియ లేదు. మనము కొంత శ్రమతో

పుస్తక సమీక్ష : మధుమాలిని రచయిత : మధుబాబు కథ : కరవీరపురపు కలికాలయం లోని అమ్మవారి మెడలోని పచ్చల పథకం దొంగిలించబడింది. దాన్ని తిరిగి తీసుకొచ్చి అమ్మవారికి అలంకరించడం కథానిక : అమ్మవారికి పూజ చేస్తున్న సమయంలో కొందరు ముసుగు దొంగలు ఆలయంలోక

[b]అమృతవల్లి – కవిసమ్రాట్ శ్రీ విశ్వనాథ సత్యనారాయణ[/b] ఇది ఏడవ నవల. ఆరవ నవల అయిన అశ్వమేథము శుంగ వంశపు రాజైన పుష్యమిత్రుడు రాజ్యానికి వచ్చిన కథని చెప్తుంది. ఈ శుంగవంశపు రాజులు పదిమంది. వారిలో చివరి రాజు దేవభూతి. అతనికే క్షేమభూతి అనే పేరు కూడా వుంది

[b]స్వర్గానికి నిచ్చెనలు – అస్తి నాస్తి ల గంభీర చర్చ[/b] ************ భారతీయ భాషల్లో ఆలోచనాత్మకమైన రచనలకు ఏ కొఱతా లేదు. కానీ వాటిలో అత్యధిక రచనలు భౌతిక విషయాలను చర్చించేవిగా ఉంటాయి- వర్గవైషమ్యము, స్త్రీ పురుష అసమానత, మూఢాచారాల విమర్శ, నైతిక పతనము మ

Pusthakalu App (Beta)
www.appcreator24.com/apk/app921183.apk

Viswa J Srujan sir. login not working in app 5 months ago
loader
loader
Attachment
Viswa J 5 months ago
loader
loader
Attachment
srujan google or facebook login is not working with app. we will rectify soon 5 months ago
loader
loader
Attachment

Pusthakalu App (Beta)

 

or Scan QR Code

For More Details Click Here

మీ pusthakalu.com ఇప్పుడు android app గా మీ ముందుకి తీసుకువస్తోంది. మన పుస్తకాలు మెంబర్స్ మరియు అభిమానులు ఈ ఆప్ ని తప్పకుండా download చేసుకోవాల్సినదిగా కోరుతున్నాం.