1. ఆదివారం ఈనాడు 09-10-2016

2. ఆదివారం సాక్షి 09-10-2016

3. ఆదివారం సూర్య 09-10-2016

4. ఆదివారం ఆంధ్ర జ్యోతి 09-10-2016

5. ఆదివారం ఆంధ్ర ప్రభ 09-10-2016

6. ఆదివారం నమస్తే తెలంగాణ 09-10-2016

7. ఆదివారం నవ తెలంగాణ 09-10-2016

8. ఆదివారం ప్రజాశక్తి 09-10-2016

9. ఆదివారం మన తెలంగాణ 09-10-2016

10. ఆదివారం వార్త 09-10-2016

11. గురువారం చిత్ర ప్రభ 06-10-2016

12. సూర్య చిత్ర 07-10-2016

13. Navya Weekly 12-10-2016

Comments (0)

Rated 0 out of 5 based on 0 voters
There are no comments posted here yet

Leave your comments

  1. Posting comment as a guest. Sign up or login to your account.
Rate this post:
Attachments (0 / 5)
Share Your Location
Type the text presented in the image below

Pusthakalu App (Beta)

 

or Scan QR Code

For More Details Click Here

మీ pusthakalu.com ఇప్పుడు android app గా మీ ముందుకి తీసుకువస్తోంది. మన పుస్తకాలు మెంబర్స్ మరియు అభిమానులు ఈ ఆప్ ని తప్పకుండా download చేసుకోవాల్సినదిగా కోరుతున్నాం.

Shoutbox

smrpv - Mon 3 Aug - 23:49

pls upload 1990 to 2005 andrabhoomi weeklyes.

sirirao2005 - Mon 3 Aug - 02:49

sorry to note that there are some type errors I'm earlier note

sirirao2005 - Mon 3 Aug - 02:48

syambabu is agem of writings if you take ant of his novels ,he writes with full authority .Iam really surprised we know nothing about him I wish you take up this matter and do the needful

sirirao2005 - Mon 3 Aug - 02:41

Dear Admin I am a favourite of Syambabu novels . His style of writing is in flow with each and every novel of his . I think we should highlight his writings kindly can you post any other novels ?

madhu69 - Sun 2 Aug - 14:05

pleaseuploadswathiweeklynavalsabweeklynavals old&new

Naveen Raju - Sun 2 Aug - 13:36

Plzzzz upload naalo natho YSR book

Naveen Raju - Sun 2 Aug - 13:35

Plzzzz upload naalo natho yet book

mamatb - Sat 1 Aug - 17:06

Sir thank you so much, please upload rushipeetham magazine sir if it is possible old

VEMPATI NAGALAXMI - Fri 31 Jul - 21:58

pls provide the link for vanitha monthlies

VEMPATI NAGALAXMI - Fri 31 Jul - 21:57

sir please provide the link for vanitha monthlies

Madhavi1972 - Fri 31 Jul - 21:03

Andhra boom weekly 1980

ramagopal.ganti - Fri 31 Jul - 20:41

https://pusthakalu.com/community/activity/15287-kishore due to repair of scanner Madhu k garu unable to scan the books pl to wait some days for bommarillu etc

jayachandra - Fri 31 Jul - 20:03

Dear Admin please upload Mahaayagnam novel by satavahana and Mayalaadi (Complete Novel) by Viswaprasad. I have requested this a couple of times before also.

kishore769 - Fri 31 Jul - 16:23

A huge thanks to the admins and uploaders for uploading rare gems of old magazines. We all indebted to the original book collectors who kept all these magazines safely and gave them for scanning.

kishore769 - Fri 31 Jul - 16:20

Eagerly waiting for old bommarilu,bujjayi magazines. hope they will be uploaded at the earliest.

The shoutbox is unavailable to non-members