2019 : జనవరి * ఫిబ్రవరి * మార్చి * ఏప్రిల్ * మే * జూన్ * సెప్టెంబర్


2018 : జనవరి * ఫిబ్రవరి * మార్చి * ఏప్రిల్ * మే * జూన్ * జులై * ఆగస్ట్ * సెప్టెంబర్ * అక్టోబర్ * నవంబర్ * డిసెంబర్


2017 : జనవరి * ఫిబ్రవరి * మార్చి * ఏప్రిల్ * మే * జూన్ * జులై * ఆగస్ట్ * సెప్టెంబర్ * అక్టోబర్ * నవంబర్ * డిసెంబర్


 

2016 : జనవరి * ఫిబ్రవరి * మార్చి * ఏప్రిల్ * మే * జూన్ * జులై * ఆగస్ట్ * సెప్టెంబర్ * అక్టోబర్ * నవంబర్ * డిసెంబర్


 

2015 : జనవరి * ఫిబ్రవరి * మార్చి * ఏప్రిల్ * మే * జూన్ * జులై * ఆగస్ట్ * సెప్టెంబర్ * అక్టోబర్ * నవంబర్ * డిసెంబర్


 

2014 : జనవరి * ఫిబ్రవరి * మార్చి * ఏప్రిల్ * మే * జూన్ * జులై * ఆగస్ట్ * సెప్టెంబర్ * అక్టోబర్ * నవంబర్ * డిసెంబర్


 

2013 : జనవరి * ఫిబ్రవరి * మార్చి * ఏప్రిల్ * మే * జూన్ * జులై * ఆగస్ట్ * సెప్టెంబర్ * అక్టోబర్ * నవంబర్ * డిసెంబర్


 

2012 : * నవంబర్ * డిసెంబర్

Comments (4)

Rated 5 out of 5 based on 1 voters
  1. chimate

Wonderful share.......Many Thanks

  Attachments
 
  1. mvlsprakash

Hasyanandam-2015 august link is not working. please update. thanks in advance

  Attachments
 
  1. manoj
  1. 5 / 5

links updated and new links also provided

  Attachments
 
  1. chimate

Manoj garu, thanks again for updating the links......wonderful share.

  Attachments
 
There are no comments posted here yet

Leave your comments

Posting comment as a guest. Sign up or login to your account.
Attachments (0 / 3)
Share Your Location
Type the text presented in the image below

Shoutbox

ajay.vellanki - Tue 25 Feb - 13:42

I. Venkatrao gari Oke Okkadu pusthakaniki download link ledu.

ajay.vellanki - Tue 25 Feb - 13:41

https://pusthakalu.com/books/autobiography/1348-oke-okkadu-by-i-venkatarao there is no download link here

Books Uploader - Tue 25 Feb - 13:20

@ధ్రువ, చాలా థాంక్స్ అండీ, కొని చదువుకుంటాను.

rajgon - Tue 25 Feb - 13:09

@dhruva y don't u buy and scan instead of suggesting us to buy

Books Uploader - Tue 25 Feb - 12:51

పాణిగ్రహణం*

Books Uploader - Tue 25 Feb - 12:51

మల్లాది గారి పాణిగ్రహం నవల అప్లోడ్ చెయ్యండి ప్లీజ్ ప్లీజ్

Abburisarma505 - Tue 25 Feb - 12:48

Please.upload Panigrahanam

ధృవ - Tue 25 Feb - 12:37

@rajgon @books uploader:- పాణి గ్రహణం మూడే ఉన్నాయి. త్వరపడండి. https://www.telugubooks.in/products/panigrahanam

Books Uploader - Tue 25 Feb - 09:45

please upload malladi novels not on site

Books Uploader - Tue 25 Feb - 09:44

Anyone please upload arabian nights by gandikota brahmoji rao.

Books Uploader - Tue 25 Feb - 09:33

Malladi gari panigrahanam upload cheyyandi please.

Books Uploader - Tue 25 Feb - 09:31

@rajgon, ఓకే

rajgon - Tue 25 Feb - 09:20

@BU pani graham is sold out

Books Uploader - Tue 25 Feb - 08:13

@rajgon, Aren't you providing panigrahanam?

Books Uploader - Tue 25 Feb - 07:42

@gorijavolu, Please check your inbox andi.

The shoutbox is unavailable to non-members

Login Here