1965 : ************************************************************************ డిసెంబర్
1966 : జనవరి * ఫిబ్రవరి * మార్చి * ఏప్రిల్ * మే * జూన్ * జులై * ఆగస్ట్ * సెప్టెంబర్ * అక్టోబర్ * నవంబర్ * డిసెంబర్
1967 : జనవరి * ఫిబ్రవరి * మార్చి * ఏప్రిల్ * మే * జూన్ * జులై * ఆగస్ట్ * సెప్టెంబర్ * అక్టోబర్ * నవంబర్ * డిసెంబర్
1968 :
1969 : జనవరి * ఫిబ్రవరి * మార్చి * ఏప్రిల్ * మే * జూన్ * జులై * ఆగస్ట్ * సెప్టెంబర్ * అక్టోబర్ * నవంబర్ * డిసెంబర్
1970 : జనవరి * ఫిబ్రవరి * మార్చి * ఏప్రిల్ * మే * జూన్ * జులై * ఆగస్ట్ * సెప్టెంబర్ * అక్టోబర్ * నవంబర్ * డిసెంబర్
1971 : జనవరి * ఫిబ్రవరి * మార్చి * ఏప్రిల్ * మే * జూన్ * జులై * ఆగస్ట్ * సెప్టెంబర్ * అక్టోబర్ * నవంబర్ * డిసెంబర్
1972 : జనవరి * ఫిబ్రవరి * మార్చి * ఏప్రిల్ * మే * జూన్ * జులై * ఆగస్ట్ * సెప్టెంబర్ * అక్టోబర్ * నవంబర్ * డిసెంబర్
1973 : జనవరి * ఫిబ్రవరి * మార్చి * ఏప్రిల్ * మే * జూన్ * జులై * ఆగస్ట్ * సెప్టెంబర్ * అక్టోబర్ * నవంబర్ * డిసెంబర్
1974 : జనవరి * ఫిబ్రవరి * మార్చి * ఏప్రిల్ * మే * జూన్ * జులై * ఆగస్ట్ * సెప్టెంబర్ * అక్టోబర్ * నవంబర్ * డిసెంబర్
1975 : జనవరి * ఫిబ్రవరి * మార్చి * ఏప్రిల్ * మే * జూన్ * జులై * ఆగస్ట్ * సెప్టెంబర్ * అక్టోబర్ * నవంబర్ * డిసెంబర్
1976 : జనవరి * ఫిబ్రవరి * మార్చి * ఏప్రిల్ * మే * జూన్ * జులై * ఆగస్ట్ * సెప్టెంబర్ * అక్టోబర్ * నవంబర్ * డిసెంబర్
1977 : జనవరి * ఫిబ్రవరి * మార్చి * ఏప్రిల్ * మే * జూన్ * జులై * ఆగస్ట్ * సెప్టెంబర్ * అక్టోబర్ * నవంబర్ * డిసెంబర్
1978 : జనవరి * ఫిబ్రవరి * మార్చి * ఏప్రిల్ * మే * జూన్ * జులై * ఆగస్ట్ * సెప్టెంబర్ * అక్టోబర్ * నవంబర్ * డిసెంబర్
1979 : జనవరి * ఫిబ్రవరి * మార్చి * ఏప్రిల్ * మే * జూన్ * జులై * ఆగస్ట్ * సెప్టెంబర్ * అక్టోబర్ * నవంబర్ * డిసెంబర్
1980 :
1981 : జనవరి * ఫిబ్రవరి * మార్చి * ఏప్రిల్ * మే * జూన్ * జులై * ఆగస్ట్ * సెప్టెంబర్ * అక్టోబర్ * నవంబర్ * డిసెంబర్
1982 : జనవరి * ఫిబ్రవరి * మార్చి * ఏప్రిల్ * మే * జూన్ * జులై * ఆగస్ట్ * సెప్టెంబర్ * అక్టోబర్ * నవంబర్ * డిసెంబర్
1983 : జనవరి * ఫిబ్రవరి * మార్చి * ఏప్రిల్ * మే * జూన్ * జులై * ఆగస్ట్ * సెప్టెంబర్ * అక్టోబర్ * నవంబర్ * డిసెంబర్
1984 : జనవరి * ఫిబ్రవరి * మార్చి * ఏప్రిల్ * మే * జూన్ * జులై * ఆగస్ట్ * సెప్టెంబర్ * అక్టోబర్ * నవంబర్ * డిసెంబర్
1985 :
1986 : జనవరి * ఫిబ్రవరి * మార్చి * ఏప్రిల్ * మే * జూన్

Comments (0)

Rated 0 out of 5 based on 0 voters
There are no comments posted here yet

Leave your comments

Posting comment as a guest. Sign up or login to your account.
Attachments (0 / 3)
Share Your Location
Type the text presented in the image below

Shoutbox

rajgon - Sun 19 Jan - 11:58

Vijay garu 1988 chatura navalalu andinchagalaru..

rajgon - Sat 18 Jan - 19:29

Dear Admin please provide 1987 chatura novels

admin - Sat 18 Jan - 12:53

Request to all books uploaders, Please don't post copyrighted books to site. Verify before uploading the books

madhu69 - Fri 17 Jan - 23:33

suryadevaranewnavals uoload cheyandhi piease

shahida - Fri 17 Jan - 22:35

Pls latest navy's weekly's download cheyyara

kanakaraju manda - Fri 17 Jan - 19:19

A catcher in the Rye link please

manoj - Fri 17 Jan - 18:03

@ msroopa ..check in madhubabu section or seach in site

rama.vathi - Fri 17 Jan - 17:59

సత్య కుమార్ గారు, స్వాతి వీక్లీ అప్ లోడ్ చేసినందుకు ధన్యవాదములు

msroopa - Fri 17 Jan - 13:44

Yesterday I downloaded Marakatha Manjusha 1 also saw link for Marskatha Manjusha 2. Unfortunately today both books have been removed. Please upload once again.

susmitha - Thu 16 Jan - 20:09

old swathi weekly serials evari daggaraina unte upload cheyagalaru thank u

rama.vathi - Thu 16 Jan - 20:05

సత్యకుమార్ గారు, దయచేసి కొత్త స్వాతి వీక్లి అప్ లోడ్ చెయ్యగలరు

ramnel - Thu 16 Jan - 16:25

Swathi weekly please

manoj - Thu 16 Jan - 13:48

To support this site, దయచేసి ఈ సైట్ లోని ads పై రోజుకి ఒక్కసారైనా క్లిక్ చేయండి. This is the humble request to all site visitors.

ramagopal.ganti - Thu 16 Jan - 10:15

బొమ్మరిల్లు, బాలమిత్ర,బాలబారతులు, బుజ్జాయులు లెవాండి,

ramagopal.ganti - Wed 15 Jan - 19:38

ఆంద్రబుమి విక్లి కొత్త ది లింక్ ఓపెన్ కావడం లెదు సరిద్దిద గలరు

The shoutbox is unavailable to non-members

Login Here