1961 : ************************************************************************ డిసెంబర్
1962 : జనవరి * ఫిబ్రవరి * మార్చి * ఏప్రిల్ * మే * జూన్ * జులై * ఆగస్ట్ * సెప్టెంబర్ * అక్టోబర్ * నవంబర్ * డిసెంబర్
1963 : జనవరి * ఫిబ్రవరి * మార్చి * ఏప్రిల్ * మే * జూన్ * జులై * ఆగస్ట్ * సెప్టెంబర్ * అక్టోబర్ * నవంబర్ * డిసెంబర్
1964 : జనవరి * ఫిబ్రవరి * మార్చి * ఏప్రిల్ * మే * జూన్ * జులై * ఆగస్ట్ * సెప్టెంబర్ * అక్టోబర్ * నవంబర్ * డిసెంబర్
1965 : జనవరి * ఫిబ్రవరి * మార్చి * ఏప్రిల్ * మే * జూన్ * జులై * ఆగస్ట్ * సెప్టెంబర్ * అక్టోబర్ * నవంబర్ * డిసెంబర్
1966 : జనవరి * ఫిబ్రవరి * మార్చి * ఏప్రిల్ * మే * జూన్ * జులై * ఆగస్ట్ * సెప్టెంబర్ * అక్టోబర్ * నవంబర్ * డిసెంబర్
1967 : జనవరి * ఫిబ్రవరి * మార్చి * ఏప్రిల్ * మే * జూన్ * జులై * ఆగస్ట్ * సెప్టెంబర్ * అక్టోబర్ * నవంబర్ * డిసెంబర్
1968 : జనవరి * ఫిబ్రవరి * మార్చి * ఏప్రిల్ * మే * జూన్ * జులై * ఆగస్ట్ * సెప్టెంబర్ * అక్టోబర్ * నవంబర్ * డిసెంబర్
1969 : జనవరి * ఫిబ్రవరి * మార్చి * ఏప్రిల్ * మే * జూన్ * జులై * ఆగస్ట్ * సెప్టెంబర్ * అక్టోబర్ * నవంబర్ * డిసెంబర్
1970 : జనవరి * ఫిబ్రవరి * మార్చి * ఏప్రిల్ * మే * జూన్ * జులై * ఆగస్ట్ * సెప్టెంబర్ * అక్టోబర్ * నవంబర్ * డిసెంబర్
1971 : జనవరి * ఫిబ్రవరి * మార్చి * ఏప్రిల్ * మే * జూన్ * జులై * ఆగస్ట్ * సెప్టెంబర్ * అక్టోబర్ * నవంబర్ * డిసెంబర్
1972 : జనవరి * ఫిబ్రవరి * మార్చి * ఏప్రిల్ * మే * జూన్
1973 :
1974 : జనవరి * ఫిబ్రవరి * మార్చి * ఏప్రిల్ * మే * జూన్ * జులై * ఆగస్ట్ * సెప్టెంబర్ * అక్టోబర్ * నవంబర్ * డిసెంబర్
1975 : జనవరి * ఫిబ్రవరి * మార్చి * ఏప్రిల్ * మే * జూన్ * జులై * ఆగస్ట్ * సెప్టెంబర్ * అక్టోబర్ * నవంబర్ * డిసెంబర్
1976 : జనవరి * ఫిబ్రవరి * మార్చి * ఏప్రిల్ * మే * జూన్ * జులై * ఆగస్ట్ * సెప్టెంబర్ * అక్టోబర్ * నవంబర్ * డిసెంబర్
1977 : జనవరి * ఫిబ్రవరి * మార్చి * ఏప్రిల్ * మే * జూన్ * జులై * ఆగస్ట్ * సెప్టెంబర్ * అక్టోబర్ * నవంబర్ * డిసెంబర్
1978 : జనవరి * ఫిబ్రవరి * మార్చి * ఏప్రిల్ * మే * జూన్ * జులై * ఆగస్ట్ * సెప్టెంబర్ * అక్టోబర్ * నవంబర్ * డిసెంబర్
1979 : జనవరి * ఫిబ్రవరి * మార్చి * ఏప్రిల్ * మే * జూన్ * జులై * ఆగస్ట్ * సెప్టెంబర్ * అక్టోబర్ * నవంబర్ * డిసెంబర్
1980 : జనవరి * ఫిబ్రవరి * మార్చి * ఏప్రిల్ * మే * జూన్ * జులై * ఆగస్ట్ * సెప్టెంబర్ * అక్టోబర్ * నవంబర్ * డిసెంబర్
1981 : జనవరి * ఫిబ్రవరి * మార్చి * ఏప్రిల్ * మే * జూన్ * జులై * ఆగస్ట్ * సెప్టెంబర్ * అక్టోబర్ * నవంబర్ * డిసెంబర్
1982 : జనవరి * ఫిబ్రవరి * మార్చి * ఏప్రిల్ * మే * జూన్ * జులై * ఆగస్ట్ * సెప్టెంబర్ * అక్టోబర్ * నవంబర్ * డిసెంబర్
1983 :
1984 : జనవరి * ఫిబ్రవరి * మార్చి * ఏప్రిల్ * మే * జూన్ * జులై * ఆగస్ట్ * సెప్టెంబర్ * అక్టోబర్ * నవంబర్ * డిసెంబర్
1985 : జనవరి * ఫిబ్రవరి * మార్చి * ఏప్రిల్ * మే * జూన్ * జులై * ఆగస్ట్ * సెప్టెంబర్ * అక్టోబర్ * నవంబర్ * డిసెంబర్

Comments (8)

Rated 0 out of 5 based on 0 voters
  1. raji.erskine
  1. 5 / 5

Very greatful for YUVA monthly magazines. These are so hard to find any more. I have paper copies of all 1970s that i brought with me to USA. They are all so old looking now. I am just so happy to be able to have them on my computer now.

  Attachments
 
  1. madhulika.sujan

thankyou for providing yuva but most of them which are unable to download can u provide the link for them and do u have 1973 and 1983

  Attachments
 
  1. [email protected]

I like yuva .I reading in 1976.

  Attachments
 
  1. G.Vijaya Bhaskar

sir, i want "GUDDI VADU" novel published in one of the old YUVA monthlies by Sri Dhanikonda Hanumantha Rao...

  Attachments
 
  1. PREMKV

PANCHKADI DEV,S MAYAVI AND MAYAVINI WERE PUBLISHED IN YUVA.I DO NOT REMEM
BER THE YEAR.

  Attachments
 
  1. jyothijanjam

sir
i like yuva magazine very much. i read a novel in yuva named "I love U manju" but not idea in which month's magazine. if u have that magazine please post it sir.

  Attachments
 
  1. ashokkumar33

యువ మాస పత్రికలను మాకు అందుబాటులోకి తెచ్చినందుకు చాలా చాలా థాంక్స్ అడ్మిన్ గారు,
అలాగే రచన తెలుగు మాస పత్రిక ను కూడా మాకు అందుబాటులో తెగలరని ఆశిస్తున్నాము

  Attachments
 
  1. Dr SIVA KUMAR
  1. 5 / 5

YUVA DEEPAVALI SANCHIKALU DORUKUTHAYA?

  Attachments
 
There are no comments posted here yet

Leave your comments

Posting comment as a guest. Sign up or login to your account.
Attachments (0 / 3)
Share Your Location
Type the text presented in the image below

Shoutbox

patamata rajesh.babu - Mon 20 Jan - 17:21

chathura 1984 - july issue not downloading - plz provide new link

radha ramya - Mon 20 Jan - 16:03

జగన్నాధ శర్మ గారి "కంటూ గారి కాశి యాత్ర బుక్ అప్లోడ్ చేయండి ప్లీజ్

[email protected] - Mon 20 Jan - 15:58

Please upload Malladi " Himalaym-Mahimayalam" , "Travelogue Singapore", "Travelogue America".

hanmaiah.k - Mon 20 Jan - 15:23

2010 ki mundu unna swathi weeklys upload cheyagalara.?

Chandana678 - Mon 20 Jan - 13:04

New novels please

Krishnakitta - Mon 20 Jan - 11:41

నాకు మల్లాది గారి నతలు వస్తున్నాయి జాగ్రత్త upload చెయ్యి గలరా

shahida - Mon 20 Jan - 07:36

Admin garu pls latest navya weekly's download cheyyara

rajgon - Sun 19 Jan - 11:58

Vijay garu 1988 chatura navalalu andinchagalaru..

rajgon - Sat 18 Jan - 19:29

Dear Admin please provide 1987 chatura novels

madhu69 - Fri 17 Jan - 23:33

suryadevaranewnavals uoload cheyandhi piease

shahida - Fri 17 Jan - 22:35

Pls latest navy's weekly's download cheyyara

kanakaraju manda - Fri 17 Jan - 19:19

A catcher in the Rye link please

manoj - Fri 17 Jan - 18:03

@ msroopa ..check in madhubabu section or seach in site

rama.vathi - Fri 17 Jan - 17:59

సత్య కుమార్ గారు, స్వాతి వీక్లీ అప్ లోడ్ చేసినందుకు ధన్యవాదములు

msroopa - Fri 17 Jan - 13:44

Yesterday I downloaded Marakatha Manjusha 1 also saw link for Marskatha Manjusha 2. Unfortunately today both books have been removed. Please upload once again.

The shoutbox is unavailable to non-members

Login Here