1961 : ************************************************************************ డిసెంబర్
1962 : జనవరి * ఫిబ్రవరి * మార్చి * ఏప్రిల్ * మే * జూన్ * జులై * ఆగస్ట్ * సెప్టెంబర్ * అక్టోబర్ * నవంబర్ * డిసెంబర్
1963 : జనవరి * ఫిబ్రవరి * మార్చి * ఏప్రిల్ * మే * జూన్ * జులై * ఆగస్ట్ * సెప్టెంబర్ * అక్టోబర్ * నవంబర్ * డిసెంబర్
1964 : జనవరి * ఫిబ్రవరి * మార్చి * ఏప్రిల్ * మే * జూన్ * జులై * ఆగస్ట్ * సెప్టెంబర్ * అక్టోబర్ * నవంబర్ * డిసెంబర్
1965 : జనవరి * ఫిబ్రవరి * మార్చి * ఏప్రిల్ * మే * జూన్ * జులై * ఆగస్ట్ * సెప్టెంబర్ * అక్టోబర్ * నవంబర్ * డిసెంబర్
1966 : జనవరి * ఫిబ్రవరి * మార్చి * ఏప్రిల్ * మే * జూన్ * జులై * ఆగస్ట్ * సెప్టెంబర్ * అక్టోబర్ * నవంబర్ * డిసెంబర్
1967 : జనవరి * ఫిబ్రవరి * మార్చి * ఏప్రిల్ * మే * జూన్ * జులై * ఆగస్ట్ * సెప్టెంబర్ * అక్టోబర్ * నవంబర్ * డిసెంబర్
1968 : జనవరి * ఫిబ్రవరి * మార్చి * ఏప్రిల్ * మే * జూన్ * జులై * ఆగస్ట్ * సెప్టెంబర్ * అక్టోబర్ * నవంబర్ * డిసెంబర్
1969 : జనవరి * ఫిబ్రవరి * మార్చి * ఏప్రిల్ * మే * జూన్ * జులై * ఆగస్ట్ * సెప్టెంబర్ * అక్టోబర్ * నవంబర్ * డిసెంబర్
1970 : జనవరి * ఫిబ్రవరి * మార్చి * ఏప్రిల్ * మే * జూన్ * జులై * ఆగస్ట్ * సెప్టెంబర్ * అక్టోబర్ * నవంబర్ * డిసెంబర్
1971 : జనవరి * ఫిబ్రవరి * మార్చి * ఏప్రిల్ * మే * జూన్ * జులై * ఆగస్ట్ * సెప్టెంబర్ * అక్టోబర్ * నవంబర్ * డిసెంబర్
1972 : జనవరి * ఫిబ్రవరి * మార్చి * ఏప్రిల్ * మే * జూన్
1973 :
1974 : జనవరి * ఫిబ్రవరి * మార్చి * ఏప్రిల్ * మే * జూన్ * జులై * ఆగస్ట్ * సెప్టెంబర్ * అక్టోబర్ * నవంబర్ * డిసెంబర్
1975 : జనవరి * ఫిబ్రవరి * మార్చి * ఏప్రిల్ * మే * జూన్ * జులై * ఆగస్ట్ * సెప్టెంబర్ * అక్టోబర్ * నవంబర్ * డిసెంబర్
1976 : జనవరి * ఫిబ్రవరి * మార్చి * ఏప్రిల్ * మే * జూన్ * జులై * ఆగస్ట్ * సెప్టెంబర్ * అక్టోబర్ * నవంబర్ * డిసెంబర్
1977 : జనవరి * ఫిబ్రవరి * మార్చి * ఏప్రిల్ * మే * జూన్ * జులై * ఆగస్ట్ * సెప్టెంబర్ * అక్టోబర్ * నవంబర్ * డిసెంబర్
1978 : జనవరి * ఫిబ్రవరి * మార్చి * ఏప్రిల్ * మే * జూన్ * జులై * ఆగస్ట్ * సెప్టెంబర్ * అక్టోబర్ * నవంబర్ * డిసెంబర్
1979 : జనవరి * ఫిబ్రవరి * మార్చి * ఏప్రిల్ * మే * జూన్ * జులై * ఆగస్ట్ * సెప్టెంబర్ * అక్టోబర్ * నవంబర్ * డిసెంబర్
1980 : జనవరి * ఫిబ్రవరి * మార్చి * ఏప్రిల్ * మే * జూన్ * జులై * ఆగస్ట్ * సెప్టెంబర్ * అక్టోబర్ * నవంబర్ * డిసెంబర్
1981 : జనవరి * ఫిబ్రవరి * మార్చి * ఏప్రిల్ * మే * జూన్ * జులై * ఆగస్ట్ * సెప్టెంబర్ * అక్టోబర్ * నవంబర్ * డిసెంబర్
1982 : జనవరి * ఫిబ్రవరి * మార్చి * ఏప్రిల్ * మే * జూన్ * జులై * ఆగస్ట్ * సెప్టెంబర్ * అక్టోబర్ * నవంబర్ * డిసెంబర్
1983 :
1984 : జనవరి * ఫిబ్రవరి * మార్చి * ఏప్రిల్ * మే * జూన్ * జులై * ఆగస్ట్ * సెప్టెంబర్ * అక్టోబర్ * నవంబర్ * డిసెంబర్
1985 : జనవరి * ఫిబ్రవరి * మార్చి * ఏప్రిల్ * మే * జూన్ * జులై * ఆగస్ట్ * సెప్టెంబర్ * అక్టోబర్ * నవంబర్ * డిసెంబర్

Comments (16)

Rated 5 out of 5 based on 2 voters
This comment was minimized by the moderator on the site

Very greatful for YUVA monthly magazines. These are so hard to find any more. I have paper copies of all 1970s that i brought with me to USA. They are all so old looking now. I am just so happy to be able to have them on my computer now.

  1. 5 / 5
This comment was minimized by the moderator on the site

thankyou for providing yuva but most of them which are unable to download can u provide the link for them and do u have 1973 and 1983

This comment was minimized by the moderator on the site

I like yuva .I reading in 1976.

This comment was minimized by the moderator on the site

sir, i want "GUDDI VADU" novel published in one of the old YUVA monthlies by Sri Dhanikonda Hanumantha Rao...

This comment was minimized by the moderator on the site

PANCHKADI DEV,S MAYAVI AND MAYAVINI WERE PUBLISHED IN YUVA.I DO NOT REMEM
BER THE YEAR.

This comment was minimized by the moderator on the site

sir
i like yuva magazine very much. i read a novel in yuva named "I love U manju" but not idea in which month's magazine. if u have that magazine please post it sir.

This comment was minimized by the moderator on the site

యువ మాస పత్రికలను మాకు అందుబాటులోకి తెచ్చినందుకు చాలా చాలా థాంక్స్ అడ్మిన్ గారు,
అలాగే రచన తెలుగు మాస పత్రిక ను కూడా మాకు అందుబాటులో తెగలరని ఆశిస్తున్నాము

This comment was minimized by the moderator on the site

YUVA DEEPAVALI SANCHIKALU DORUKUTHAYA?

  1. 5 / 5
This comment was minimized by the moderator on the site

Why don't you upload in normal way rather than converting it in to contrasted version .i mean it's better to upload in colour itself

This comment was minimized by the moderator on the site

వీలయితే ఆ ప్రయత్నం మీ నుండి చేస్తే భాగుంటుంది . upload చేసినందుకు అభినంధించకుండా ఇలాంటి కోరికలు కోరడం భావ్యంగా లేదు

This comment was minimized by the moderator on the site

C.s rao gaaru write chesina thapasvi navala post cheyya galaru

There are no comments posted here yet
Load More

Leave your comments

  1. Posting comment as a guest. Sign up or login to your account.
Rate this post:
Attachments (0 / 5)
Share Your Location
Type the text presented in the image below

Shoutbox

av.sairam - Tue 22 Sep - 12:49

sweet revenge yerram setti sai novel please upload

nani.ananth varma - Mon 21 Sep - 10:41

మధుబాబు గారి డెత్ వారంట్ నవల పూర్తిగా లేదు దయచేసి పూర్తి నవల అందించ గలరని ఆశిస్తున్నాను

madhukota - Mon 21 Sep - 09:59

Dear admin....Bommarillu 1976 few magazines sent to your mail...please check...

pedadaharsha - Sun 20 Sep - 23:42

Please post September 4th and 11 th swathi weekly

Vijayaramyepuri - Sun 20 Sep - 23:31

యుద్ధనపూడిగారి నవలలు పెట్టండి ప్లీజ్

nani.ananth varma - Sun 20 Sep - 15:53

దయచేసి సూర్యదేవర గారి జానపద నవలలు అందించ గలరుThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Chintu - Sat 19 Sep - 22:09

@sanare_eg అవి చదివేశానండి...మిగతావాటిని ఎవరైనా పోస్ట్ చేస్తే బాగుంటది :)

sanare_eg - Sat 19 Sep - 21:12

@chintu: ఈ సైటు లో దాదాపు 8 పుస్తకాలు ఉన్నాయి చూశారా?

Chintu - Sat 19 Sep - 17:51

plz do post akkapeddi novels not on site

Chintu - Sat 19 Sep - 17:50

@ramagopal.ganti అక్కపెద్ది గారి నవలలు కావాలండి.. ఉన్నాయా?

nani.ananth varma - Sat 19 Sep - 17:45

దయచేసి సూర్యదేవర గారి జానపద నవలలు అందించ గలరు

andaru - Sat 19 Sep - 17:12

tons of thanks ramgopal gaaru

murthy.cvr - Sat 19 Sep - 16:41

Dear Admin.... Please upload Syambabu books other than in this site. Thanks in advance.

lalitha.vatturi - Sat 19 Sep - 14:42

Rattalu rambabu novel 5th part please andi

sirimuvva - Sat 19 Sep - 14:42

books ela upload cheyali

The shoutbox is unavailable to non-members